Big Five i Kenya

Big Five

Big Five är ett vida känt begrepp inom safarisammanhang och orden på många safarituristers läppar. Big Five är samlingsnamnet på fem afrikanska savanndjur som man hoppas få en skymt av på sin safariresa i Kenya. Djuren som menas är:

 • Afrikansk elefant
 • Lejon
 • Leopard
 • Noshörning
 • Afrikansk buffel

Till skillnad från vad man kan tro utgörs Big Five (”De stora fem” eller ”Storvilt”) inte enbart av Afrikas största djur. Då skulle listan behöva räkna med bl.a. både giraff och flodhäst.

Big Fives historia

Begreppet Big Five har historiska rötter från svunna tider. Det myntades av jägarna som kom från Europa till den afrikanska kontinenten. Vissa av djuren ansågs av dessa jägare vara särskilt farliga och svårfångade. Främst på grund av att de försvarade sig. Djuren själva var dödliga motståndare och livsfarliga. Dödandet av ett sådant djur gav särskild status.

Än i våra tider hänger begreppet med. Och trots att tjuvjakt fortfarande är ett utbrett problem på kontinenten, där speciellt elfenben och horn fortfarande är blodiga marknader, kanske Big Five i dag främst för tankarna till safariresor. Denna typ av jakt går fredligare och lugnare till – de historiska jägarna till fots har ersatts med nutidens turister i bilar, och gamla gevärspipor med flashiga kameralinser.

Symbolism kring Big Five

Big Five-djuren var uppseendeväckande långt innan de europeiska herrarnas ankomst. För de traditionella, afrikanska folkgrupperna, som många under lång tid främst ägnat sig åt boskap, var djuren en del av vardagslivet. Folkgrupperna har även historiskt präglats av religiositet och andlighet och med dessa – symbolism kring Big Five.

     Elefanten – ”den ostoppbara”

Elefanten förkroppsligade det kraftfulla – det ostoppbara – som drog fram och kunde förstöra allt i sin väg. De inhemska, afrikanska folkgrupperna såg knappt elefanten som ett djur, utan snarare som en övernaturlig varelse eller, till och med, en gud. Elfenben var det renaste man visste och än i dag kan idéer florera om att föremål tillverkade i elfenben bär på krafter som ger gudomligt skydd.

    Lejonet – ”savannens domare”

Det brukar sägas att lejonet är “djungelns konung” vilket är något märkligt då lejonet inte lever i djungeln utan på savannen.  Det rådde en utbredd syn bland européerna som anlände, att lejonet var det farligaste vilddjuret av de alla. Bland afrikanska folkgrupper hade man en annan syn. Djur som flodhäst och noshörning ansågs betydligt dödligare för människan. Lejonet betraktades snarare som en domare – det var lejonet som rensade bort de svaga (ex. antiloper) och snyltare som hyenor.

Bland vissa boskapsskötare med stora boskapshjordar (lejonets favoritföda) ansågs djuret vara det mest skräckinjagande som fanns. I övrigt har lejonet betraktas med vördnad och beundran, och som ett ”hederligt vilddjur” i traditionell kultur.

      Leoparden – ”ledsagaren”

Det skygga kattdjuret har traditionellt burit på symbolik kring renhet, grace, mod och ära – men även grymhet, aggression, lömskhet och bedrägeri (med sina färger som kamouflerar och förmågan att lura sina fiender). Européerna kallade leoparden för ”mörkrets prins”. De inhemska folkgrupperna såg djuret som en ledsagare för de dödas andar att hitta sin sista viloplats. Med sin skarpa syn (som gör att den är aktiv i gryning och skymning) trodde man även att leoparden kunde se sådant som andra inte kunde se.

     Noshörningen – ”den motsägelsefulla”

Kraftfull, farlig och direkt våldsam mot människor – åtminstone när den känner sig hotad – har karaktäriserat noshörningen och dess temperament. På bantuspråket xhosa betyder umkhombe förutom ”noshörning”, ungefär “en våldsam person som är ursinnig eller i stigande vrede”, vilket man tror kommer från just noshörningens ökända humör.

Men noshörningen är i mångt och mycket en motsägelsefull varelse. Sitt heta temperament till trots, har djuret även burit på symbolik kring inre frid, frihet, självständighet, avskildhet, omdömesförmåga etc. Vad ser mer harmoniskt ut än en noshörning som står och äter gräs eller bara lugnt betraktar en?

     Buffeln – ”fruktbarhetsgivaren”

I svunna tider har buffeln i miljoner, tillsammans med ”kusinen” gnun, emigrerat kors och tvärs över Afrikas slätter (jämför med dagens, om än mindre, gnumigration i Masai Mara). Lokalbefolkningarna bevittnade hur förflyttningarna gav liv och fruktbarhet till markerna.

Buffeln och drömmar har också laddats med symbolik. Befann man sig i knipa och mötte en buffel i sin dröm skulle man möta någon mäktig som kunde hjälpa en ur knipan. Att man blev jagad av en buffel var den värsta buffeldrömmen man kunde ha – detta betydde att man skulle attackeras av och förlora mot en fiende.

Big Five-safari i Kenya

Många av Kenyas nationalparker och reservat har i alla fall ett par ur Big Five – vissa har alla. Några kända safariparker som erbjuder bra safari i Kenya är: 

 • Masai Mara National Reserve
 • Amboseli National Park
 • Tsavo East & Tsvao West National Park
 • Samburu

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

  Datum för avresa

  År
  Månad
  Dag

  2019-06-12T09:09:40+00:00