Reptiler

Reptiler

Reptiler, också kallat kräldjur, utgörs av över 6000 arter som består av fyra större familjer.

I gruppen fjällreptiler hittar man både ormar och ödlor. Den mäktiga nilkrokodilen hör till de krokodilartade kräldjuren och de många sköldpaddorna på Kenyas kust hör till reptilgruppen sköldpaddor. Ormar och krokodiler är de farligaste reptilerna. De vanligaste reptilerna i Kenya är ödlor – alla ofarliga – som man får se både på safari samt springa på husväggar.

     Ödlor

De vanligaste reptilerna i hela Östafrika är ödlor. Geckoödlor är små ödlor, mellan 3 och 15 cm, som omfattar ca 1000 arter och hittas i tropiska områden över hela världen, däribland många i Kenya. ”Husgeckon” (består av en rad arter) ser man ofta krypa på väggar kvälls- och nattetid på jakt efter insekter, ledd av en ytterlampa. De är ljusgrå- till beige- till brunfärgade.

Agamer är en annan stor ödlefamilj på 300 arter. Vanlig agam kan bli upp till 40 cm och lever i bush- och gräsmarker. De dominanta hanarna är färgväxlande, främst på dagar – mellan blått, gult, grönt, rött och lila ­– medan honor och icke-dominanta hanar är bruna. Agama mwanzae hittas i Kenya, Tanzania och Rwanda. Dominanta hanar är rosa eller violetta på huvud, nacke och axlar och mörkblå på resten av kroppen. Honorna och icke-dominanta hanar är bruna och svåra att särskilja bland andra agamer. Storleken är ca 35 cm.

Två likartade ödlefamiljer är skinkar (den artrikaste gruppen) och lacertider (egentliga ödlor) och är små till medelstora.

Kameleonter är en typ av ödlor som kan färgväxla, har en lång, klibbig tunga och främst är trädlevande. Jacksons kameleont lever naturligt i Kenya, och Östafrika, i skogsmarker och skogar. Den blir drygt 30 cm och är naturligt klargrön. Jacksons kameleont äter bl.a. smådjur som insekter, amfibier, maskar, andra ödlor, samt växtmaterial, bär, frukter etc.

De största ödlorna är varanerna. Nilvaranen är en vanlig varan i Afrika som lever vid vattendrag. De är mellan 120 och 220 cm långa, har stora, muskulösa kroppar och kraftiga käkar. Den har olivfärgade kropp, rygg och ben, är varierande ljusa och/eller mörka. De äter fiskar, amfibier, insekter, små däggdjur, ägg och kadaver.

     Ormar

En av de vanligaste ormarna i Kenya är pufformen – en extremt giftig huggorm. Den lever i halvtorra områden, men associeras kanske främst med steniga grässlätter. Ormen är ca 1 m lång men riktigt stora på 1,9 m och 6 kg har påträffats. Den orsakar flest dödsbringande bett i Kenya och i hela Afrika. Färgen, grå eller mörkbrun med gult, V-format mönster, gör att den kan gömma sig lätt. Om den känner sig hotad väser den intensivt och formar kroppen som ett S. Den äter amfibier (grodor), ödlor, däggdjur och fåglar.

Boomslang är en trädlevande orm, mer precist en snok, som kan bli 2 meter lång. Den bor på savannområden och är en smäcker orm (svart- eller grönfärgad) med giftiga bakre tänder, vars gift är dödligt för människan. Den äter gärna kameleonter men även små däggdjur och fåglar.

Den svarta mamban är en av Afrikas största, och världens snabbaste orm. På grund av sin storlek (2-4 m), snabbhet (upp till 20 km/h) och gift (extremt toxiskt) är den kanske Afrikas mest ökända orm. Den lever både på marken, i träd, på savann, i skogsmark och på steniga områden. Huvudfödan är små däggdjur och fåglar – färgen mörkgrå eller svart. När den svarta mamban provoceras kan den höja sig högt över marken, varpå den hugger flera gånger.

Kenyas, och Afrikas största orm, är afrikansk klippyton. Den kan bli 5-6 m och väga 45-55 kg, men än längre och tyngre har påträffats. Den afrikanska klippytonen är inte giftig men dödar sitt byte genom strypning. Den trivs på savann och gräsmark och äter större gnagare, apor och antiloper. Kroppen är fläckig och kastanjebrun till mörkgul.

     Sköldpaddor

Längs Kenyas, och Östafrikas kust, finns en rad havssköldpaddor som lever i Indiska Oceanen. Havssköldpaddor har en oval eller hjärtformig ryggsköld, extremiteter (armar och ben) som liknar paddlar och kort hals. De äter kräftdjur, blötdjur, alger, maneter etc. De har lungor och måste hämta luft över ytan, men kan simma runt under ytan utan luft i timmar.

Grön havssköldpadda är en vanlig havssköldpadda i tropiska områden, såsom Kenyas kust. Den blir ungefär 1-1,5 m och väger omkring 200 kg, men större och tyngre har påträffats. Ryggskölden är brun och fläckig eller marmorerad med brokiga, ljusare delar.

Äkta karettsköldpadda gillar grunda vatten vid kusten och i korallrev. Den är ca 1 m och väger ca 100 kg. Den har en tydlig näbb och ryggskölden är skulpterad med bruna ”plattor”.

Oäkta karettsköldpadda trivs i tropiska och subtropiska hav. Den är ca 1 m och väger i genomsnitt mellan 80 och 200 kg. Ryggskölden utgörs av rödbruna ”plattor”.

Sydlig bastardsköldpadda är den minsta havssköldpaddan på omkring 60 cm och 45 kg. Färgen på hud och ryggsköld är grönaktig. 

Havslädersköldpaddan är världens största havslevande sköldpadda och gillar djupa, öppna vatten. Den kan bli 2,5 m och väga mer än 800 kg. Den är brun eller svart och ryggskölden består, till skillnad från andra havssköldpaddor, av läderartad hud med mindre benplattor.

Leopardsköldpadda, även pantersköldpadda, är den vanligaste landlevande sköldpaddan i Kenya som finns på savann- och skogsmarksmarker. Landsköldpaddor är överlag mindre än de i havet. Leopardsköldpaddan är ofta 30-40 cm och väger drygt 10 kg. Ryggskölden är hög, gul-brunröd med ett kraftigt mönster. Den är, likt andra landsköldpaddor, växtätare.

     Nilkrokodilen

Den näst största reptilen i världen, och Afrikas största, är nilkrokodilen som förekommer främst i Afrikas östra, centrala och södra delar – vid sötvattendrag eller bräckt vatten. Arten är mellan 4 och 6 m och väger 400 till 900 kg. De är olivfärgade med mörka fläckar på ryggen och mer gulaktiga på flankerna. Några av de största exemplaren lever i Marafloden i södra Kenya och norra Tanzania p.g.a. den stora tillgången på föda.

Nilkrokodilen är en mycket aggressiv toppkonsument som inte har några egentliga fiender. Den äter däggdjur, fiskar och fåglar.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T09:14:15+00:00