Klimat och väder

Kenyas klimat och väder – ekvatorn, höjd och vindar

Från knastertorr öken med brännande sol i norr, till Mount Kenyas glaciärtäckta toppar, till tropisk varm kust och savann, och de tempererade, bördiga högländerna – Kenyas klimat kan bjuda på en hel del variationer beroende på vart i landet man befinner sig. Det kan vara lätt att tro att bara för att Kenya ligger i Östafrika, är vädret likadant och varmt hela tiden.

Denna tanke är förvisso inte helt osann, på grund av ekvatorn som elegant löper genom landet. En tumregel kan vara att ju närmare ekvatorn man befinner sig, desto fuktigare och varmare. Detta beror på att solen nästan alltid står högt på himlen och strålarna träffar jorden rakt ovanifrån. Platser som ligger längre från ekvatorn ser fler skiftningar mellan värme och kyla, med årstiderna, på grund av att jorden roterar kring solen med en axellutning på 23,5 grader.

Kenyas ekvatorialklimat, eller tropiska klimat som man oftare säger, ger höga dagstemperaturer i princip året om i hela landet. Dock är landet beskaffat så att vissa andra natur- och väderfenomen också är med och bestämmer. Höjden över havet och vindarna från Indiska Oceanen är med och bidrar till landets vissa regionala skillnader i klimatet.

Vädret i Kenya (Nairobi) året runt: 

Månad Max. temperatur Min. temperatur Soltimmar Regndagar
Januari 25 12 9 10
Februari 26 12 9 9
Mars 26 13 8 14
April 24 14 7 22
Maj 23 13 6 19
Juni 22 11 5 7
Juli 21 10 4 7
Augusti 21 10 4 7
September 24 11 6 5
Oktober 25 13 7 9
November 23 13 7 21
December 24 13 8 12

 Kenyas klimat och väder – generella drag

Generellt kan man säga att ju högre höjd man befinner sig på, desto lägre faller temperaturerna. På Mount Kenyas högre höjder (3000 meter över havet och uppåt) är klimatet ordentligt kallt med minusgrader och frostnätter. 65 procent av landet består av torra och mycket torra områden, med medeltemperaturer på mellan 23 och 34 grader, och årliga regnmängder mellan 200 och 600 mm. Generellt utgörs de torraste regionerna av norra och nordöstra Kenya samt den östra kusten. Kusternas inland och det mesta av centrala Kenya. I norr är stora delar öken med mycket höga dagstemperaturer som kan överstiga 40 grader. 

Landets förhållandevis svalaste delar är de centrala och västra högländerna under ”vintermånaderna” som äger rum juli-augusti. Detta, något mildare, klimat brukar benämnas som tempererat. Juli är i regel Kenyas kallaste månad och skulle man besöka trakterna Mount Kenya blir det närmast minusgrader om nätterna. Vid kusten är det varmare men fortfarande sjunker temperaturerna till strax under 25 grader.

Eftersom landet ligger precis vid ekvatorn talar man egentligen inte om årstider, utan snarare om torrperioder och regnperioder, med varierande temperaturer. Den torraste perioden infaller juni-augusti och landskapet är i regel frodigt efter regnen. De varmaste månaderna infaller december-mars, med temperaturer uppe på 35 grader. Kenya får i regel, med lokala och regionala variationer, två regnperioder om året: en kortare november-december och en längre mars-maj. Den fuktiga kusten och högländerna ser mest regn årligen. De två regnperioderna infaller i regel mars-maj och oktober-november.

Morrande lejon

Kenyas klimat och väder – månaderna kortfattat

Klimatet och vädret kan skifta oerhört mycket från år till år, med oregelbundna regnmönster och utdragen torka, vilket bara bli vanligare med klimatförändringarna. 2014-2018 uteblev regnperioderna helt vilket gav ödesdigra konsekvenser för skördarna och i synnerhet befolkningen på landsbygden.

Nedan följer en genomgång av månadernas klimat och väder med stora penseldrag:

Januari-februari:
Årets första månad är varm och torr. Det är även en populär månad för safariturister då djuren är lätta att se eftersom de gärna samlas vid vattenkällorna och att vegetationen inte är så tät. Kustregionen är fin att besöka. Februari är i regel landets hetaste månad och högsäsong för turismen. Dagarna är varma och torra.

Mars-maj:
I mars är temperaturerna fortfarande höga men kan svalna något då årets första regnperiod börjar. Vegetationen blir grön och lummig. Regnen gör vägarna leriga. April är i regel årets blötaste månad och regnen svämmar över landskapen. Regnen fortsätter en bit in i maj, men mot slutet brukar de ha ebbat ut. Om regnen kommit som de ska är växtligheten ymnig och frodig.  

Juni-augusti:
Uttrycket ”efter regn kommer solsken” byts i detta fall ut mot ”efter regn kommer torka och svalka”. Juni-juli-augusti är Kenyas svalaste månader, där de lägsta temperaturerna återfinns på högre altituder. Annars är dagarna relativt varma, och framför allt torra och klara. Juli och augusti är de svalaste och tämligen ideala om man vill bestiga Mount Kenya.

Eftersom dessa månader är sommarmånader för europeiska turister är parkerna i regel välbesökta. Det spektakulära savannskådespelet Den stora migrationen, som når sin ”peak” i nationalparken Masai Mara i juli/början augusti, har sin beskärda del i detta.

September-november:
Det torra klimatet fortsätter med skillnaden att temperaturerna stiger ikapp med att sommaren närmar sig. Temperaturen ökar sakta men säkert, för att nå en liten kulmen i oktober. Detta får ett litet uppehåll vid de kortare regnen i november då det blir något svalare igen. Regnen kommer i regel som eftermiddagsskurar och håller inte i sig någon längre stund på dagen.  

December(-mars):
Regnen upphör i regel i december, sporadiska oväder kan rulla in, och månaden markerar starten på nästa mycket varma och torra period. Temperaturerna stiger för att nå de varmaste temperaturerna i februari och mars, som följs av regn.

Kenyas klimat och väder – landet runt

Landet kan förenklat delas upp i en rad klimatzoner: tropiskt, fuktigt vid kusten, tempererade centrala och västra högländer (och centrala Rift Valley), torrt och halvtorrt i norr och syd samt alpint klimat vid riktigt höga höjder som Mount Kenya och Mount Elgon.

     Kusten

Klimatet på kuststräckan, från gränsen till Tanzania i söder, till den somaliska i norr, är hett och tropiskt. Den ser medeltemperaturer på 27 grader och en luftfuktighet som är relativt hög året om. På stränderna mildras värmen av havsbrisarna från Indiska Oceanen. Enbart på låglandet på södra kusten är regnen tillräckligt pålitliga för gynnsam odling. På kusten regnar det mellan 1000 och 1250 mm om året. Mer inåt väst, från kusten, blir det torrare med omkring 500 mm regn årligen.   

Kenya Palm

     Nairobi och centrala högländer

I Nairobi, som ligger längre inåt landet, regnar det omkring 900 mm om året. April är den blötaste månaden (cirka 200 mm) och juli den torraste (inte mer än 20 mm). Juli är den kallaste månaden med temperaturer mellan elva och 22 grader. Februari och mars är de varmaste månaderna med högsta medeltemperatur på 27 grader.

Norr om huvudstaden Nairobi hittar man Kenyas centrala högländer. De centrala högländerna finner man på höjder alltifrån 1500 till strax under 4000 meter över havet, vilket ger ett relativt varierat klimat. De hälsosamma regnen, som är typiska för regionen, gör länderna till bördiga och fruktsamma odlingsmarker. I bergsområden som Aberdarebergen och Mount Kenyas lägre regioner kommer det omkring 2000 mm regn årligen. Ju högre altitud, desto mindre kultiverat land. Ovanför 3000 meters höjd råder det alpint klimat (detta gäller även bland annat Mount Elgon i väst), vilket karakteriseras av att träd och annan växtlighet får det svårare att växa på grund av de sjunkande temperaturerna.  

Ju längre norrut man rör sig från de centrala högländerna, desto torrare och mindre regn. På nordligare delen av de centrala högländerna brer den mäktiga Laikipaplatån ut sig, mitt på ekvatorn, på 1700 meters höjd. Redan här avtar regnmängderna, på mellan 400 och 700 mm om året. Det är varmt mellan januarimars och senjunioktober. Vidare uppåt blir det sedan bara torrare.

     Norra Kenya

Kenyas nordliga delar präglas av ett halvtorrt, torrt och till och med ökenklimat, och utgör ungefär en tredjedel av landytan. Det torra klimatet bryts av med berg och bergsskogar som dyker upp fläckvis, där värmen mildras och regn oftare förekommer. Områdets medeltemperatur är 20-26 grader, med avvikelser i riktiga torra områden som Chalbiöken där temperaturerna under vissa tider på året letar sig över både sena 30 och 40 grader.

Nederbörden i de norra delarna kommer, som i övriga landet, i det längre sjoket mars-maj och det kortare i oktober- november. Områdena är emellertid mycket känsliga för torka, och de kortare regnen brukar helt utebli vid Turkanasjön i nordväst och bara anlända i november. I Samburu-regionen är det dessvärre vanligt att torkan kan hålla i sig i flera år. Chalbiöken får i regel mellan 100 och 150 mm regn om året. I övriga norra delar varierar regnmängden mellan 200 och 500 mm. Bergstrakterna får mellan 1000 och 1200 mm.  

     Västra Kenya Rift Valley, västra högländer och Victoriasjön

Rift Valley bildar en djup sänka genom landskapet, från Turkanasjön i norr ända ner till Magadisjön, nära den tanzaniska gränsen. Detta gör att den faller inom något skilda klimatzoner. De norra och södra delarna är typiskt torra, medan delen däremellan snarare går mot halvtorr och tempererad. I Rift Valleys dalsänka är det relativt torrt.

Västra Kenyas högländer har landets bördigaste jordbruksmarker, då de höga altituderna ger rikliga regn året runt, omkring 750 mm om året. Temperaturerna är mer återhållsamma och klimatet behagligare.

Från de norra delarna, med medeltemperatur på 29 grader, sjunker temperaturen till 17 grader vid Nakuru- och Naivasha-sjöarna, som är belägna 1760 respektive 1884 meter över havet. Naivashas två regnperioder påminner om övriga landets, mars-maj och sedan oktober-november. Längre norrut ligger två andra Rift Valley-sjöar – Baringo och Bogoria – där medeltemperaturen stiger till omkring 25 grader. Detta beror på att dessa sjöar är belägna ett par hundra meter lägre än Nakuru– och Naivasha-sjöarna. Vid Baringo och Bogoria följer regnen, likt andra delar i västra landet, andra lagar. Mars-september kan upplevas som en enda lång regnperiod med enbart ett litet uppehåll i juni.

De västra, lägre belägna områdena (omkring 1000 meter över havet) runt Victoriasjön är tropiska, fuktiga och varma. I staden Kisumu, vid Victoriasjöns nordöstra strand, är den årliga medeltemperaturen 23 grader, och höga temperaturer på runt 30 grader är vanliga. Många av områdenas klimat påverkas starkt av sjön och saknar landets två ”vanliga” regnperioder. De upplever snarare en längre mellan mars och september.

     Södra och östra Kenya   

Landets södra och östra delarna utgör ett ungefärligt område som innefattar gränsområdet söder om Nairobi, områdena på båda sidor om staden – åt väst med gränsen mot Rift Valley, öst mot kuststräckan ­– samt området norrut till Tanafloden.

Från de centrala och västra högländerna kan man generellt säga att ju längre söder och öst man tar sig, desto torrare och varmare blir det. Vid Athifloden, strax utanför Nairobi, är medeltemperaturen omkring 20 grader och nederbörden på omkring 740 mm. Detta kan jämföras med naturskyddsområdet Shompole, alldeles vid den södra Magadisjön och nära Tanzanias norra gräns. Här håller sig temperaturen ofta runt eller över 30 grader, och det regnar knappt 500 mm årligen. I Amboseli, mer österut från Shompole, är det än torrare med nederbörd på 300 mm, och något lägre temperatur på omkring 28 grader. I öst ligger Garissa som till och med uppvisar ökenlandskap.

I söder finns många av landets nationalparker- och reservat i torra och halvtorra områden. På savannernas gräsmarker strövar vilda djur och landskapet blandas med bushland, woodland och akaciaträd. Savannerna präglas av ett hett, tropiskt klimat och temperaturen går sällan under 20 grader och överstiger 30 grader när det är som varmast. Även klimatet här präglas av regn- och torrperioder. De långa regnen kommer i regel mellan marsmaj och de kortare regnen septemberoktober. Under december-februari kommer det sällan regn över huvud taget. Den varma luften krockar med spänningarna i luften och i synnerhet i mars är det vanligt med åskoväder, innan de ordentliga regnen kommer igång i april. Gräsen kan växa så mycket som 2,5 cm under en dag. December-februari ser sällan regn över huvud taget.

Leopard i Kenya

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T10:54:41+00:00