Sjukvård i Kenya

Hälsa & sjukvård

Det är viktigt att ha respekt för de främmande tropiska sjukdomar som finns i Kenya. Turister rör sig oftast inte i områden med den högsta smittorisken och många är väl förberedda med sina vaccinationer. Men man ska vid resor till tropiska länder alltid vara extra uppmärksam på sin hälsa och sitt mående – även månader efter att man har kommit hem. Skulle man behöva söka vård på plats i Kenya ska man vända sig till de bästa sjukhusen. Dessa finns i de större städerna, främst i Nairobi.

     Undvika vanliga hälsoproblem

De flesta hälsoproblem som turister råkar ut för är magrelaterade. Man ska därför vara uppmärksam på vad man äter och dricker. Dricksvatten ur kran ska undvikas. Vatten ska drickas från flaskor eller burkar med kork eller kapsyl. Man bör vara extra försiktig när man äter rå sallad och råa grönsaker då dessa kan vara tvättade i kranvatten. Maten ska vara ordentligt tillagad och helst ätas varm. Kallskuret och frukt som inte går att skala och glass är annat som man ska vara skeptisk mot.

En annan hälsorisk är den starka solen som nordbor inte är vana vid. Eftersom Kenya ligger på ekvatorn är solen extra intensiv och i synnerhet mitt på dagen. Det är därför viktigt att dricka mycket och skydda sig mot solen. Med solskyddsfaktor och långärmade kläder tillsammans med hatt eller keps. Solsting och uttorkning kan man undvika genom att dricka rikligt och salta maten lite extra. Om man drabbas av solsting eller värmeslag ska man söka vård. Det kan vara livshotande speciellt för barn och äldre personer som är känsligare för kroppens temperaturförändringar.

En annan allmän förebyggande åtgärd mot en del otrevligheter är att tvätta händerna, samt gärna använda alcogel, före och efter både måltider och toalettbesök. Vissa resenärer tar till samma försiktighetsåtgärder när de hållit i sedlar och mynt.

Man ska inte bada i stilla, eller sakta-rinnande sötvattensjöar då många är hem till parasiter. Det salta havet och klorerade pooler är fria från dessa.

Elefanter i Kenya

     Sjukdomar

Turistdiarré är dessvärre inte helt ovanligt och skulle olyckan vara framme kan man ta receptfria läkemedel som Imodium/Dimor. Man ska se till att ersätta den vätska som man förlorar vid diarré och kräkningar genom att dricka vatten och vätskeersättning. I vissa fall kan man behöva söka vård, men besvären ger ofta med sig inom några dygn. Mot turistdiarré finns inget vaccin men däremot ett dricksvaccin mot kolera som man kan ta inför resan.

Mot malaria, en myggrelaterad febersjukdom, tar många Kenya-resenärer malariaprofylax. Man ska dock veta att profylax inte ger ett fullvärdigt skydd utan är förebyggande mot sjukdomen samt minskar risken att drabbas om man sticks av en mygga som bär smittan. Malariatabletter ska dock alltid kompletteras med myggmedel samt myggnät över säng eller fönster för att undvika myggbett. På kvällar, när malariamyggorna är som mest aktiva, kan man även bära långärmat. Alla rum på hotell, lodger och camper har myggnät och skulle de mot all förmodan inte ha kan man köpa myggnät på lokala apotek, där näten ofta är impregnerade med myggmedel.

Notera att malariarisken inte försvinner bara för att man åker på en sol- och badsemester. Det är i synnerhet i det fuktiga klimatet och på den låga höjden vid Indiska Oceanen och Victoriasjön som myggen trivs som bäst.

Mot andra myggrelaterade sjukdomar som denguefeber och Rift Valley fever finns inget vaccin eller dylikt, utan man förebygger risken genom myggmedel, myggnät och heltäckande kläder på kvällar. Få turister drabbas dock av dessa sjukdomar.

Snäckfeber (även schistosomiasis eller bilharzios) är en parasitsjukdom som troligen 200 miljoner människor världen över bär på. Den är vanlig i länder med sämre hygien och hantering av avloppsvatten. Ofta är det främst den inhemska befolkningen som drabbas. Sjukdomen orsakas av en parasitlarv som lever i förorenat och stilla sötvatten och tar sig in i människans vävnader och organ. Man ska därför undvika att dricka, bada och vada i sötvattensjöar, floder, bäckar etc. Bara någon sekunds kontakt med vatten kan innebära att man smittas. Även bra toaletthygien förebygger att parasiten sprids.

För att inte drabbas av TBE eller andra fästing- och parasitsjukdomar bör man undvika att gå i högt gräs samt att inte gå barfota.

Befinner man sig på höjder över 2500 meter över havet, eller högre, kan man drabbas av så kallad höjdsjuka, som ger lindriga eller allvarliga symptom. Sjukdomsbesvären visar sig ofta i form av illamående, svaghetskänsla och huvudvärk. Detta beror på det lägre lufttrycket vid högre höjder som kroppen inte är van vid. Uppvisar man dessa symptom ska man gå ner på lägre höjd för att lindra symtomen. Om de inte går över bör man söka vård.

     Sjukvård och sjukhus

Kvaliteten på Sjukvården i Kenya är varierande. De bästa sjukhusen finns i Nairobi och i Mombasa. De privata sjukhusen håller högre standard än de statliga. Sämst tillgång till sjukvård finns i landets nordöstra delar.

Väg i Kenya

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T08:44:04+00:00