Vaccinationer

Vaccinationer

I god tid, gärna minst fyra-sex veckor före avresa till Kenya, är det viktigt att ta kontakt med en vårdcentral eller vaccinationsklinik för att få professionell och personlig rådgivning inför resan. Olika bestämmelser gäller för olika länder. Därför viktigt att kolla upp vilka rekommendationer som gäller för det land man ska resa till.

     Obligatoriskt skydd

Intyg om vaccination mot gula febern är i nuläget endast obligatoriskt om man anländer till Kenya från vissa länder i Afrika och Sydamerika. Även om man inte besökt något av dessa länder rekommenderas vaccinet till de flesta resenärer. Ska man åka runt i Östafrika kan andra länders krav kring gula febern se annorlunda ut.

     Grundskydd och rekommenderade skydd

Alla resenärer som reser till Kenya bör ha grundskyddet, vilket innefattar stelkramp, polio och difteri. Man bör även se över sitt skydd av mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Kompletterande, rekommenderade skydd avser hepatit A (epidemisk gulsot) samt koleravaccin till vissa riskgrupper.

För en längre vistelse i Kenya, eller vid kortare resor till andra riskländer, rekommenderas även skydd mot hepatit b (en leverinflammation), tyfoid (febersjukdom), meningokocker (kan orsaka hjärnhinneinflammation) samt skydd mot tuberkulos och rabies till vissa riskgrupper. Rabies smittar genom saliv från djur till människan. Barn, som i större utsträckning är benägna att komma i kontakt med djur, kan ligga i riskzonen. Det enklaste sättet att skydda sig är annars att helt enkelt undvika närmare kontakt med hundar, katter och andra däggdjur som man inte känner.

     Malaria och mygg  

Malaria är en allvarlig, tropisk sjukdom som sprids via mygg. Malaria kan vara livshotande för den smittade. Malariaprofylax som tas i form av tabletter, rekommenderas vid resor till Kenya. Malariaprofylax är receptbelagt och man bör alltid söka professionell konsultation vid resor till länder där smittan förekommer.

Malariarisken finns i hela landet på lägre än 2500 meters höjd. Särskilda riskområden är runt Victoriasjön samt vid kusten. I centrala Nairobi är malariarisken låg men bara genom att komma ut i förorterna ökar smittorisken markant.   

Använd långärmad skjorta och långbyxor kvällstid för att minska risken för myggbett. Tänk på att använda myggstift- eller spray (särskilt på kvällar), sov alltid med myggnät och om möjligt ha igång luftkonditionering eller fläkt i sovrummet.

Kenya Palm

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T08:42:15+00:00