Städer i Kenya

Kenyas städer

Trots att Kenya fortfarande domineras av landsbygdslivet är urbaniseringen påtaglig och städerna lockar allt fler kenyaner. Många unga väljer att pröva lyckan i städerna för att läsa vid universitet eller bara söka arbete. I dag bor cirka 25-30 procent av kenyanerna i städer.

Kenyas städer erbjuder fler arbetstillfällen, bättre infrastruktur och bättre förhållanden vad gäller dricksvatten och allmän hälsa, än övriga landet. Det är faktiskt i Nairobi som hela Östafrikas bästa sjukhus ligger. Det är även städerna som står för stor del av landets ekonomiska muskler, då det är här som den största ekonomiska tillväxten, med både stora och små företag äger rum. Bara Nairobi och Mombasa representerar 40 procent av landets löner.

Avgörande för moderna välfungerande städer är välutbyggd infrastruktur. Detta sammanlänkar inte bara platser utan är även en viktig komponent inom områden som hälsa, social välfärd och ekonomisk utveckling. Trots att det urbana Kenya har kommit längre än landsbygden, finns det fortfarande en del att göra och utveckla. Framför allt präglas städernas slumområden fortfarande av utbredd fattigdom och arbetslöshet, samt stora problem med hälsa, sanitet och våld.

Kenyas dramatiska befolkningsökning under 1900-talet har stadigt, under senare år, allt mer tagit fäste i städerna. Det finns inga indikationer på att detta mönster kommer att brytas. Tvärtom tror man att landet omkring år 2030 når en historisk, gigantisk brytpunkt – befolkningen i städerna kommer att vara större än befolkningen på landsbygden.

Leopard i Kenya

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T09:14:44+00:00